Professionele
BHV alarmering

 • Ik had mijn portofoon uit staan omdat ik in bespreking zat

  Oproepen voor calamiteiten, belangrijke mededelingen of instructies verdragen geen uitstel

 • Als hoofd BHV was ik even buiten het bedrijf, ze hadden geen tijd om mij te alarmeren

  Meldkamer BHV brengt medewerkers samen, zelfs wanneer ze niet op dezelfde plaats zijn

 • De receptie was niet bereikbaar om onze BHV-ers te alarmeren

  Meldkamer BHV neemt 24 uur per dag uw melding aan en verwerkt deze in uw BHV Dispatcher

 • Onze sleutelhouder was niet bereikbaar, we hebben maar 1 pikettelefoon die we moeten rouleren

  Slimme alarmering via SMS, Flash SMS, telefonische oproep en semafoon

 • We hadden stroomstoring en ons vooraf niet gerealiseerd dat BHV-ers dan niet oproepbaar zijn

  Meldkamer BHV is een betrouwbare en kosteneffectieve oplossing voor zowel berichtenuitwisseling en persoonlijke veiligheid

 • Buiten werktijd moesten er nog werkzaamheden worden uitgevoerd, helaas leide dat tot een incident, maar wie moet je bellen?

  Meldkamer BHV en de ICT systemen zijn gehuisvest op meerdere locaties om de continuiteit te garanderen

 • 's Nacht ging een pomp defect! We hadden een calamiteit kunnen voorkomen als de Technische Dienst was gewaarschuwd

  Middels de API integratie toepasbaar voor uiteenlopende messagingfuncties

 • Hoe organiseer ik BHV tijdens mijn evenement?

  Met de module Evenement kunt u uw medewerkers en vrijwilligers alarmeren en informeren

 • Het moet voor iedereen simpel zijn om BHV te alarmeren

  Meldkamer BHV zorgt ervoor dat medewerkers worden bereikt en direct reageren

 • Ons paging systeem is verouderd en de leverancier geeft geen ondersteuning meer

  Meldkamer BHV is innovatief en toekomstvast

 • Hoe kan ik voldoen aan de NEN4000 om BHV-ers binnen 3 minuten te alarmeren?

  Met de module Meldkamer en Meldkamer+ kunt u aan deze norm voldoen


BHV Dispatcher

Desktop alarmering

De eerste paar minuten zijn cruciaal voor het verdere verloop van het incident.
Verstuur eenvoudig en snel in vier stappen uw oproep via de BHV Dispatcher.
U kunt de BHV Dispatcher inrichten, optimaal afgestemd op uw bedrijf.

BHV App

Mobiele alarmering

De BHV App is de mobiele versie van de BHV Dispatcher en werkt praktisch op alle platformen.

BHV Alarmcentrale

De alarmcentrale voert u melding in op de dispatcher

Zekerheid als uw receptie of meldpunt de melding niet kan aannemen. Met de bereikbaarheids garantie van de alarmcentrale bent u 24/7 zeker dat uw melding kan worden aangenomen.

Inzetvoorstel

Juiste personen op de juiste plaats

Met het inzetvoorstel kunt u vooraf bepalen welke groepen of personen bij welk incident type of locatie moet worden opgeroepen. Hierdoor ontstaat een snelle slimme alarmering.

In combinatie met de roosterfunctie kunt nog meer differentieren. Naast het standaard inzetvoorstel kunt u ook het incident type, locatie, of groepen tijdsafhankelijk maken.

Rooster

BHV organisaties met ploegendiensten

Meldkamer BHV heeft een eigen roostersysteem ontwikkeld zodat het systeem beter toepasbaar is in de praktijk. Met het rooster kunt u bijvoorbeeld onderscheid maken tussen dag en nachtploegen of dat er 's nachts sleutelhouders worden gewaarschuwd.

Daarnaast kan het rooster ook schakelingen bevatten. Er kan bijvoorbeeld worden ingesteld dat 's nachts automatisch de slagboom of hetwerk wordt geopend of terreinverlichting maximaal wordt ingeschakeld.

Extern alarmeren

Samen beter voorbereid

Extern alarmeren biedt in twee richtingen voordelen. Als er binnen uw organisatie een calamiteit voordoet, wordt de ramp nog erger als uw buren/naast liggende organisatie's zich niet kunnen voorbereiden op wat er binnen uw organisatie afspeeld, bijvoorbeeld bij brand.

Via extern alarmeren kunt u organisatie's en bedrijven alarmeren waarmee u bent gekoppeld. Hierdoor vergroot u de veiligheid bij naastliggende bedrijven en kunt u uw BHV-organisatie versterken door collega BHV-ers van bedrijven om u heen.

Schakelingen

Geeft BHV-ers en medewerkers toegang
en veiligheid voor uw gasten

Meldkamer BHV kan schakelingen ontvangen en versturen. Via schakelingen worden automatisch slagbomen, hekwerken, deuren etc. open gezet om hulpverleners toegang te geven. Ook kan er verlichting worden gestuurd. Het kan ook zijn dat er systemen automatisch moeten worden uitgeschakeld voor de veiligheid. Elke denkbare schakeling is mogelijk.

Daarnaast kan er vanuit een schakeling ook worden gealarmeerd. Bijvoorbeeld als de AED kast wordt geopend of het brandmeldsysteem af gaat. Een machine die in storing valt kan eveneens alarm opvolging krijgen, in combinatie met het ploegenrooster is dit het ultieme communicatiemiddel.

API (Application Programming Interface)

Perfecte maatwerk

Meldkamer BHV is nooit uitontwikkeld, voordurend werken wij aan nieuwe innovatieve oplossingen. Middels de API van Meldkamer BHV kunt u eigen systemen softwarematig koppelen. Bijvoorbeeld machines die storingen, noodstop, onderhoud of afwijkingen melden.